Afvalscheiding, een stap naar duurzaam ondernemen!

Hoe gaat u om met afvalscheiding?

Denkt u na over de meest makkelijke manier om uw afval te scheiden binnen uw kantooromgeving?

Of zoekt u naar een goede manier om uw bedrijf ‘groener’ te maken, bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot te verminderen? In beide gevallen kan het DJM Bedrijfsdiensten E-COO-concept uitkomst bieden. Met E-COO kiest u simpel gezegd voor een nieuwe afvalbak, die u zelf of via ons aanschaft. In de praktijk betekent dit echter dat het correcte gebruik van dit ‘inzamelcentrum’ ertoe kan leiden dat uw bedrijf 30% meer afval kan aanbieden voor recycling.

De diverse afvalstromen, zoals papier, plastic, gft, klein gevaarlijk afval (kga) of blik hebben elk hun eigen ‘ingang’ en worden zowel in naam als kleur weergegeven als geheugensteun. Daarmee wordt het afval aan de bron correct gescheiden en zijn alle afvalstromen optimaal te recyclen. Tevens wordt al het afval gescheiden opgehaald door onze afvalverwerker SUEZ. Uw bedrijf kan met E-COO concreet invulling geven aan duurzaam afvalbeheer.

E-COO in de praktijk

Het toepassen van E-COO verandert uw bedrijf. De afvalbakken bij de bureaus verdwijnen helemaal.
Er komen nieuwe afvalverzamelbakken op strategische plekken in het kantoor. Medewerkers moeten

letterlijk in beweging komen en de inzamelpunten gebruiken om afval weg te gooien. Het succes van E-COO staat of valt bij kennis, houding en gedrag van uw medewerkers. Een goede introductie in uw

organisatie is daarom essentieel. DJM Bedrijfsdiensten en haar partner SUEZ kunnen u volledig adviseren en begeleiden bij dit proces.

Samen met u doorlopen we dit stappenplan:

 1. Inventarisatie van het aantal strategische inzamelpunten binnen uw locatie(s).
  We berekenen de te verwachten afvalstromen en de verwachte hoeveelheid afval.
  Hierop worden de hoeveelheid en samenstelling van de bakken afgestemd.
 2. Wij trainen onze schoonmaakmedewerkers, zodat zij meer kennis krijgen over
  afval (scheiding) en kunnen fungeren als ambassadeur en aanspreekpunt.
 3. Instructie eigen medewerkers. Doel is de medewerkers te laten zien hoe ze afval milieuvriendelijk weg kunnen gooien.

We zetten de voordelen van het E-COO concept graag voor u op een rij:

Zorgvuldig scheiden = tot 30% meer recyclebaar afval;

 • Uw bedrijf vermindert de CO2-uitstoot en spaart schaarse grondstoffen;
 • Milieubewuste uitstraling en voldoen aan milieuzorgsystemen als ISO14001;
 • Iedere medewerker kan eenvoudig afval scheiden (uniformiteit);
 • Besparing op integrale afvalkosten;
  DJM Bedrijfsdiensten heeft hierin een partnership met SUEZ.