Onderwijs

Als de term schoonmaakpartner ergens van toepassing is, dan is het wel bij het schoonmaken van scholen. Het succes valt of staat met een nauwe samenwerking. Deze samenwerking moet zorgen voor een gewenst resultaat namelijk: een hygiënische school. Dit resultaat behalen wij door een realistische calculatie, gebaseerd op decennialange ervaring op gebied van het schoonhouden van scholen.

Wij komen samen met u tot een concreet plan van aanpak. Middels dit plan wordt voor de leerkracht meteen duidelijk wat van ons verwacht mag worden, maar ook wat wij van hen verwachten.

Middels een heldere communicatie over de gemaakte afspraken zijn wij als geen ander in staat om, ook binnen een beperkt budget, tot een stuk maatwerk te komen.

 

 

woningbouw

Schoonmaak

Bij DJM Bedrijfsdiensten hebben wij oog voor veiligheid. Wij zullen de veiligheid van de leerlingen op het gebied van hygiëne en het gebruik van middelen constant in de gaten houden. Daarbij wordt er regelmatig gemonitord hoe zaken nóg beter kunnen worden toegespitst op de wensen van de school.

Onze diensten kunnen al aangeboden worden bij de bouw van een school. Schroom niet om gebruik te maken van onze expertise op dit vlak. Laat u bij het tot stand komen van de bouwplannen alvast voorlichten door uw schoonmaakpartner.