Onze Kracht

Schoonmaken volgens DJM
Schoonmaken is een vak, uitgevoerd door vakkundige, opgeleide mensen gebaseerd op een vakkundig opgesteld plan van aanpak met glasheldere uitgangspunten. Hiernaast zorgen wij voor een goede begeleiding van onze mensen en streven wij er naar om een constante kwaliteit te leveren middels controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

Naast de controle op de technische kwaliteit hechten wij aan de beleving van kwaliteit van schoonmaken. Dit toetsen wij middels periodieke evaluaties welke worden opgenomen in ons geautomatiseerde kwaliteitssysteem waarvan onze opdrachtgevers vanzelfsprekend de voortgang kunnen volgen via hun eigen web-portal: “Mijn DJM” op onze website. Hier vindt u onder meer uw facturen, planning van de glasbewassing en periodiek onderhoud en tevens kunt u gebruik maken van uw digitale logboek.

Ondanks dat DJM Bedrijfsdiensten geenszins de ambitie heeft om zich te presenteren als prijsvechter zijn wij in staat om door efficiënt te werken en middels creativiteit op gebied van werkprogramma’s een aantrekkelijk voorstel te presenteren. De sleutel tot succes zit in de tijd die wij reserveren voor de aansturing op de locaties. De objectleid(st)ers binnen onze organisatie zitten op de sleutelposities. Door zorg te dragen voor voldoende inzet van deze functies zijn zaken als heldere communicatie, werven, selecteren en instrueren van uitvoerende mensen en controleren van het uitgevoerde werk als vanzelfsprekend geborgd. Toch spreken wij ook de uitvoerende mensen aan op de eigen verantwoordelijkheid. Het schoonmaakbestek als zodanig is een basisafspraak, een rode draad. Men zal altijd moeten blijven denken en moeten kunnen anticiperen op gebeurtenissen welke betrekking hebben op het schoonmaakonderhoud van de locatie.

DJM Bedrijfsdiensten