Onderwijs

Als ergens de term schoonmaakpartner van toepassing is, dan is dit wel bij het schoonmaken van (basis)scholen. Succes valt of staat bij een zeer nauwe samenwerking om te komen tot een bevredigend eindresultaat: een hygiënisch schone school. Dit resultaat behalen wij door een realistische calculatie, gebaseerd op decennialange ervaring op gebied van het schoonhouden van scholen en daarbij een hele pure vorm van communiceren met de directie en leerkrachten van de school.

Denk hierbij aan een duidelijk, breed gedragen plan van aanpak, waarbij elke leerkracht precies weet wat hij/zij van ons kan verwachten maar ook wat wij van hen verwachten. Met een heldere communicatie over de gemaakte afspraken zijn wij als geen ander in staat om, ook binnen het beperkte budget waar scholen doorgaans mee te kampen hebben, te komen tot een prachtig stuk maatwerk. Vanzelfsprekend hebben wij hierbij ook oog voor de veiligheid van de leerlingen op gebied van hygiëne en gebruik van middelen en zullen wij constant monitoren hoe zaken nog beter kunnen worden toegespitst op de wensen van de school.

Vaak begint dit al bij de bouw van een school. Schroom niet om gebruik te maken van onze expertise op dit vlak. Laat u bij het tot stand komen van de bouwplannen alvast voorlichten door uw schoonmaakpartner.

DJM Bedrijfsdiensten