Personeel

Wij leveren personeel op tijdelijke basis, vast of ter vervanging van uw eigen personeel in geval van ziekte. We spelen in op de behoefte van de opdrachtgever met betrekking tot:

• Schoonmaakpersoneel
• Cateringpersoneel bedrijfskantines
• Huismeesters
• Tuinmannen

Volgens HACCP-richtlijnen zetten wij medewerkers in die betrouwbaar en bekwaam zijn.

DJM Bedrijfsdiensten