DJM Bedrijfsdiensten schenkt cheque van €€ 1000 aan goede doel

19-04-2011

In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en anderzijds vanwege het feit dat veel mensen het moeilijk hebben in de huidige maatschappij, hebben wij gemeend het jaarlijkse kerstgeschenk aan onze relaties niet meer te geven. Echter het bedrag hiervoor aangevuld met een extra bedrag zullen wij gaan doneren aan 4 goede doelen.

Nu is vrijdag 17 december jl. de fietsmarathon van start gegaan in het Glazen Huis op de Grote Markt te Raalte. Hier zijn drie heren 66 uur aan het fietsen om geld op te halen voor de Kankerstichting.

Dit plaatselijke evenement en goede doel past in onze gedachte en daarom hebben wij bij de start van dit evenement een cheque van € 1000 aangeboden ten behoeve van de Kankerstichting.DJM Bedrijfsdiensten