DJM Bedrijfsdiensten kiest goed doel voor 2011

28-12-2011

 

In het kader van meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij vorig jaar de jaarlijkse kerstattentie afgeschaft. Wij hebben destijds het bedrag gebruikt om een Stichting te steunen die als doel het bestrijden van kinderkanker heeft.

Ook dit jaar is ons uitgangspunt een bijdrage te leveren aan een doel dat ten goede komt aan het kind in de maatschappij.

We hebben gekozen voor een bijdrage aan de Voetbal School Salland ( VSS ) . Het doel van deze Stichting is kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van hun  sociale vaardigheden middels voetbaltraining,clinics en andere activiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele uitgangspunten, wensen en mogelijkheden van het kind. Training van voetbalvaardigheden gaan hand in hand met plezier en ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden zoals samenwerken, zelfvertrouwen, presenteren en zelfreflectie.

De ontwikkeling van het individuele kind ( fysiek, mentaal en sociaal) staat dus bij deze Stichting voorop.

DJM Bedrijfsdiensten