DJM Bedrijfsdiensten, verrassend innovatief!!

14-03-2012

 

 

 

De Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche is in 2011 in het leven geroepen om de door hevige concurrentie veroorzaakte kaalslag  in de schoonmaakbranche tegen te gaan. De schoonmaakkosten, nog steeds een sluitpost op menige begroting, worden al jarenlang gekort. De branche is hier niet verantwoordelijk mee omgegaan, maar de commissie legt ook duidelijk de verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers. Het moest goedkoper en het liefst nog goedkoper. De oprichting van de commissie alsmede de stakingen in de maanden januari, februari en maart van dit jaar zijn de gevolgen van deze gang van zaken.

Niet alleen de “economisch meest verantwoorde” (lees: de goedkoopste) offerte zou voor een opdrachtgever interessant moeten zijn maar de meest realistische offerte.

Tot dit inzicht kwamen wij al jaren geleden en hebben altijd onze rug recht gehouden, ook al kostte dit soms klanten. Het voordeel hiervan is dus ook dat onze opdrachtgevers zich al jaren conformeren aan deze gedragscode en hoeven wij nu niet met hen om tafel om ze hier op te wijzen. Kortom, DJM verrassend innovatief!

DJM Bedrijfsdiensten heeft zich in de meer dan 18 jaar van het bestaan altijd bezig gehouden met maatwerk voor de opdrachtgever en de schoonmaakmedewerker die uiteindelijk het gebouw zal moeten schoonhouden. Hierbij stappen wij af van de standaard schoonmaakbestekken, maar bekijken wij ieder gebouw met zijn eigen specifieke kenmerken en komen met een eigen advies waarbij we de schoonmaak van het gebouw benaderen als een gezamenlijk doel van ons als bedrijf, u als opdrachtgever en de gebruikers van de locatie. We richten onze aandacht op die ruimten waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt zoals entrees, verkeersruimten, sanitair en pantry’s en doen ook een beroep op de eindgebruiker. Dit doen wij middels heldere communicatie, wat doen we wel, wat doen we niet en welk gedrag wordt verwacht van deze eindgebruiker. Samenwerken om te komen tot het, door de stakende schoonmaakmedewerkers zo vurig gewenste respect, wat ze verdienen.

Zijn wij dan zo duur? Neen, wij zijn in staat om de schoonmaak te benaderen als een heus vak en met de nodige creativiteit te komen tot een schoonmaakprogramma welke past bij alle partijen.

Alles valt of staat met het vooraf juist inschatten van de tijd welke je nodig hebt om het gebouw op de meest efficiënte maar realistische manier schoon te houden. Hier dien je eerlijk en transparant mee om te gaan. Niet vanuit een valse vorm van arrogantie, maar uit fatsoen. Wij willen onze schoonmaakmedewerkers de juiste tijd mee te geven om de klus te klaren.

DJM Bedrijfsdiensten