187 jaar oude kaart terugbezorgd bij Havezate Boxbergen

19-07-2012

 

Dat schoonmaak meer is dan het verwijderen van vuil bleek afgelopen juli  bij de ontruiming van een pand. Miquel Cameselle Fontan, één van de specialisten van DJM Bedrijfsdiensten, vond een oude plattegrond. In plaats van deze kaart in de vuilcontainer te deponeren, zoals de opdracht was, besloot hij de kaart wat beter te bekijken. Zijn oog viel op de datum: 5 mei 1825, de kaart bleek 187 jaar oud te zijn! En de kaart was keurig gedetailleerd met fijne pennenstreken ingetekend. Onderzoek wees uit dat de kaart getekend was door de heer D. J van Doorninck waarschijnlijk destijds de bewoner van de Havezate en vader van Mr. M. van Doorninck, oud burgermeester van Deventer.

De havezate Boxbergen is in 1344 in leen bij de familie Van Dorth. De volgende eigenaar van het huis is een Zutphense edelman, Berend Hadeking. Hadeking kreeg mogelijk problemen met de stad Deventer gezien de versterking van het kasteel alsmede de er op volgende vrede van Hadeking in 1394. Op dat moment bestonden de bezittingen van huis Boxbergen uit het goed Lankhorst, de hof te Hengforden, de Rodekolk (ook wel Randerkolk), het goed Ten Olt en erf Sogebrink.

Tussen 1650 en 1653 werd het huis na een brand herbouwd. Huis Boxbergen met zijn landgoed was destijds in het bezit van de familie Ripperda. Volgens de overlevering telde het huis toen zeven gevels, voorzien van zovele vensters als men dagen in het jaar telt. Het was daarmee waarschijnlijk een van de grootste huizen van Salland. In 1678 stierf de laatste Ripperda kinderloos, waarna het huis verschillende eigenaren kreeg.

In 1951 werd Boxbergen verkocht aan de stichting De Verenigde Gestichten in Deventer, tegenwoordig de Stichting IJssellandschap. Het huis werd vrijwel meteen aan een particulier uit  Deventer doorverkocht, een  lid van de tweede kamer der staten generaal onder koning Willem I.

Er is besloten om het oude document te schenken aan de huidige bewoners van het landgoed, de familie Nuy (foto).

Zo wordt er een stukje van de mooie Sallandse cultuur te behouden en zo blijkt eens te meer dat ook bij een eenvoudig lijkend klusje, onze mannen hun hoofd er goed bijhouden!

DJM Bedrijfsdiensten